Det Farlige stik (Malaria)

Tekst: Speciallæge Eskild Petersen

Foto: Vagabond

 

undefined

 

Malaria er en tropesygdom, som findes i mange lande, med størst risiko for smitte i tropisk Afrika. Risiko for smitte findes også i Sydamerika primært i Amazonas og varierende i Asien. Malaria skyldes en lille encellet parasit og infektionen overføres kun fra malariamyg til mennesker. Malariamyg stikker primært typisk fra solnedgang til solopgang. Malaria smitter ikke fra menneske til menneske.

 

BESKYTTELSE MOD MYGGESTIK

I områder med lav risiko er beskyttelse med myggemidler på huden (spray eller creme) og myggenet omkring sengen imprægneret med insektmidler tilstrækkelige og nedsætter risiko for smitte med ca. 50%. De mest effektive myggemidler beskyt­ter i op mod 4 timer, f.eks. midler som indeholder 20% DEET eller hydroxy-isobutyl-piperidin-carbo­xylat (10% til børn). Disse stoffer sælges under forskellige navne, så læs på flasken, hvad den indehol­der. Midler, som indeholder stoffer fra forskellige frugter som citroner og eukalyptus, beskytter i meget kortere tid, ofte ikke mere end 20 til 30 minutter.

Myggemidlerne kan anvendes til børn over 3 år, når de kun bru­ges nogle timer ad gangen og kun i 10% koncentration.

Myggemidlerne kan ikke be­skytte mod malariamyg en hel nat igennem og skal typisk anvendes i timerne fra solnedgang, til man går i seng, og igen i de tidlige mor­gentimer inden solopgang.

 

FOREBYGGELSE AF MALARIA MED LÆGEMIDLER

I områder med høj risiko, fx Afrika, Sydamerika eller Asien, anbefales forebyggelse af malaria med lægemidler, hvor man kan vælge mellem Malarone, Vibradox og Lariam.

Malarone og Vibradox tages dagligt, Lariam en gang om ugen. Malarone og Vibradox har de fær­reste bivirkninger, men er dyrest. Lariam er det billigste middel, men har også flere bivirkninger. Malarone tages fra dagen inden til og med 7 dage efter, man har forladt malariaområdet. Vibradox fra dagen inden til og med 28 dage efter man har forladt områ­det med malaria. Lariam skal helst startes 3 uger inden afrejse for at se, om man tåler det, og man skal fortsættes i 4 uger efter, man har forladt malariaområdet.

Valget af lægemiddel til den enkelte rejse bør altid ske i samråd med en læge eller sygeplejerske. Deres anbefalinger afhænger bl.a. af rejsens mål, vurdering af risiko for smitte, rejsens længde og økonomi. 

Typisk vil man ved korte rejser anbefale Malarone eller Vibra­dox, og ved længere rejser på et begrænset budget, Lariam.

Lariam er det eneste middel, som anses for sikkert til gravide. Malarone kan anvendes til børn ned til 11 kilos vægt (ca. 1 års alde­ren) og Vibradox må ikke bruges til børn under 12 år og gravide, da det kan give varige skader på tænder og knogler.

Det er vigtigt at vide, at man kan blive syg af malaria, selvom man tager forebyggende medicin (som er ca. 95% effektivt), også flere måneder efter man er kommet hjem. Får man feber i månederne efter, man har opholdt sig i et malariaområde, bør man straks kontakte sin læge. Malaria er en livstruende sygdom, hvis den ikke behandles tidligt i forløbet.

Malaria skyldes en lille encellet parasit og infektionen overføres kun fra malariamyg til mennesker. Malariamyg stikker primært typisk fra solnedgang til solopgang