Japansk Hjernebetændelse

Tekst: Speciallæge Eskild Petersen 

Japansk hjernebetændelse (encefalitis) er en virussygdom, som findes i Sydøstasien fra det nordlige Kina og Korea til Pakistan i øst. Virus findes naturligt hos grise, som dog ikke er syge af virus, og overføres til mennesker med myg; primært myg, der stikker i dagtimerne. Et kort med udbredelse ses her: http://www.cdc.gov/japaneseencephalitis/maps/index.html

Japansk hjernebetændelse optræder året rundt med en årstidsvariation, hvor der er størst risiko for smitte i regntiden.  Det kan være vanskeligt at vide, hvornår regntiden kommer fra år til år, og rejsetidspunkt på året bør derfor som udgangspunkt ikke have indflydelse på beslutningen om at vaccinere eller ej.

Japansk hjernebetændelse optræder også i større og mindre udbrud i de lande, som ikke vaccinerer som en del af børnevaccinationsprogrammet. I Kina, Japan, Taiwan og Thailand er vaccination dog en del af børnevaccinationsprogrammet. Japansk hjernebetændelse har i de senere år vist høj aktivitet i den nordlige del af Indien (Uttar Pradesh) , og der er desuden i øjeblikket udbrud af japansk hjernebetændelse i de sydlige og centrale dele af Indien og den sydlige del af Nepal. De indiske og nepalesiske myndigheder har gennemført vaccinationskampagner i lokalbefolkningen i disse områder. 

Selvom virus af japansk hjernebetændelse findes naturligt i grise, er sygdomme ikke begrænset til landdistrikterne. Japansk hjernebetændelse findes også i byerne, fordi det er almindeligt, at der i slumområder holdes et betydeligt antal grise.

I de lande, hvor vaccination indgår i børnevaccinationsprogrammet er det umuligt at vide, hvilken risiko rejsende har for at blive smittet, dels fordi udbrud i grise ikke bliver overvåget, og fordi den lokale befolkning er immune pga. vaccination. Det samme gælder de områder i Indien og Nepal, hvor der for nyligt er gennemført vaccinationskampagner.

 

Sygdommen japansk hjernebetændelse

De fleste smittede oplever kun en kort influenzalignende sygdom og udvikler aldrig hjernebetændelse. Udvikler sygdommen sig til hjernebetændelse, er der høj risiko for, at man enten dør eller får varige hjerneskader. Inkubationstiden, fra smitte til sygdom, er 4-16 dage. I de alvorlige tilfælde ses symptomer som høj feber, hovedpine, lammelser og kramper, påvirket bevidsthed og eventuelt udvikling af coma.

 

Risiko for japansk hjernebetændelse hos rejsende

Der registreres kun få tilfælde af japansk hjernebetændelse hos rejsende. En europæisk gennemgang over de seneste 20 år fandt, at risiko for at få sygdommen var omkring 1 per 3,5 millioner rejsende. En dansk/svensk opgørelse fra 2009 fandt 21 rapporterede tilfælde mellem 1992 til 2008, en periode med flere hundrede tusinde rejsende til Sydøstasien årligt fra Skandinavien. Tallene er minimumstal, og der vil sandsynligvis være tilfælde, som ikke erkendes eller ikke rapporteres. Således er det svært at sætte præcise tal på risiko, men risikoen er mindre end for hepatitis A og B og mindre end risiko for bid af dyr, som kan overføre rabies.

 

Hvem bør vaccineres?

Ideelt bør alle, som rejser i risikoområder, vaccineres. Tidligere gjorde man ikke dette pga. bivirkninger og en kort beskyttelse efter vaccination. Nu findes der en vaccine med meget få bivirkninger, Ixiaro, som beskytter i mindst tre år og sandsynligvis længere. Ixiaro kan også bruges til at genopfriske immuniteten (booste) efter vaccination med den tidligere vaccine. Vaccinen er kommet på markedet for få år siden, og det forventes, at efterhånden som man følger vaccinerede i længere tid efter vaccination, at den tid, som beskyttelsen varer, øges til mere end tre år. Hvis vaccinen viser sig at kunne give langvarig beskyttelse, som vaccinerne mod hepatitis A og B, vil man nok anbefale at vaccinere de fleste rejsende til Sydøstasien, men så har man også en vaccine, som beskytter i mange år og under mange rejser.

Indtil vi har de oplysninger, er vores forslag, at rejsende til landdistrikterne i Indien og den sydlige del af Nepal vaccineres uanset rejsens længde. Rejsende til Indien og Nepal, som ikke skal opholde sig længere tid i landdistrikterne, vaccineres ved rejser på mere end fire ugers varighed. Anbefalingerne gælder uanset årstid for rejsen.